Nói chồng ca sĩ thu minh bao nhiêu tuổi, thu minh lần đầu khoe ảnh cưới