Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang Cuối Kỳ

Sau lúc tập phù hợp toàn bộ giá cả phát sinh trong kỳ để tính ngân sách sản phẩm, kế toán bắt buộc tiến hành nhận xét sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ


NỘI DUNG CHÍNH

2. Cách thức đánh giá thành phầm dở dang vào cuối kỳ theo giá thành nguyên vật tư trực tiếp:

1. Khái niệm thành phầm dở dang cuối kỳ:

– thành phầm dở dang vào cuối kỳ là những thành phầm mà tại thời điểm tính giá cả chưa dứt về phương diện kỹ thuật sản phẩm, thủ tục quản lý ở các giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.

– Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ vừa phụ thuộc vào vào tiến trình sản xuất vừa phụ thuộc vào vào việc chọn lựa kỳ tính giá thành trước khi bước vào tính ngân sách sản phẩm. Ráng thể:

+ nếu lọc kỳ tính chi phí không trùng với chu kỳ luân hồi sản xuất sẽ làm cho tăng số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

+ nếu tìm kỳ tính ngân sách trùng với chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm thì sẽ tránh khỏi hoặc sút số số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Xem thêm: Btv Hoài Anh Là Ai? Tiểu Sử Biên Tập Viên Hoài Anh Và Bí Mật Về Gia Thế Khủng

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Đánh giá bán SPDD theo khối lượng sản phẩm chấm dứt tương đương

*

2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ theo giá thành nguyên vật tư trực tiếp:

– câu chữ phương pháp:

Theo phương pháp đánh giá chỉ dở dang cuối kỳ này thì thành phầm dở dang thời điểm cuối kỳ chỉ bao hàm chi phí nguyên liệu trực tiếp, còn các loại ngân sách khác như: chi phí gia công sản xuất sẽ tính không còn vào cho toàn bộ sản phẩm trả thành.

– Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này cân xứng với những doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất thành phầm giản đơn, bao gồm khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm phần trăm lớn vào tổng chi tiêu sản xuất xứ sinh (so với ngân sách nhân công trực tiếp và các khoản giá cả sản xuất chung).

*

– phương pháp tính:

DCK = (DĐK + CNVLTT) / (QTP+QD)* QD

Trong đó:

DĐK: túi tiền dở dang đầu kỳ

DCK: giá cả dở dang cuối kỳ

CNVLTT: giá cả nguyên vật liệu trực tiếp tạo ra trong kỳ

QTP: Tổng trọng lượng sản phẩm trả thành

QD: Số số lượng hàng hóa dở dang cuối kỳ

– Ví dụ:

Doanh ngh;iệp A vào tháng 5/N sản xuất sản phẩm X có những số liệu như sau:

+ chi tiêu sản xuất dở dang thời điểm đầu tháng (dư nợ bên trên TK 154) là: 8.000.000 đồng

+ Tổng giá thành sản xuất tập vừa lòng được vào tháng là: 60.000.0000 đồng, vào đó:

giá thành NVLTT: 40.000.000 đồng

giá cả nhân công trực tiếp: 10.000.000 đồng

chi tiêu sản xuất chung: 10.000.000 đồng

+ trong thời điểm tháng sản xuất kết thúc 100 sản phẩm nhập kho, còn sót lại 20 thành phầm dở dang chưa xong xuôi vào cuối tháng.

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng theo phương thức nguyên vật tư trực tiếp.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức tính sinh hoạt trên, ta có:

Chi giá tiền sản xuất sản phẩm X dở dang vào cuối tháng 5/N theo chi phí NVLTT là:

 (8.000.000+40.000.000) / (100+ 20)*20 = 8.000.000

Ngoài phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVLTT nêu trên thì dn sản xuất rất có thể lựa lựa chọn một trong các phương pháp đánh giá bán khác như: đánh giá sản phẩm thêm vào dở dang theo trọng lượng hoàn thành tương đương, theo túi tiền sản xuất định mức,…