CH3COONA CÓ PHẢI LÀ MUỐI AXIT KHÔNG

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

*

Chỉ được phép đun nóng, có thể phân biệt được dãy dung dịch muối nào sau đây? 

A.

Bạn đang xem: Ch3coona có phải là muối axit không

 NaHSO4, NaHCO3, Ba(HCO3)2 và NaCl

B. NaHCO3, Ba(HCO3)2, NaHS và NaCl 

C. NaHCO3, NaHSO3, Na2CO3 và NaCl

D. Na2CO3, Ba(HCO3)2, NaHSO3 và NaNO3 


Câu 9. Hãy cho biết sử dụng quỳ tím có thể phân biệt dãy dung dịch nào sau đây? 

A. Na2CO3, NaHCO3 và NaCl B. AlCl3, Na2CO3 và Na2SO4

C. NaOH, Na2CO3 và NaCl D. NH4Cl, AlCl3 và NaNO3 

 Câu 10. Dãy các muối nào sau đây đều thủy phân trong nước?

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, Na2S, KI, Na2SO4

B. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4

C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 

D. AlCl3, KCl, K2SO3, CH3COONa, Ba(NO3)2

 Câu 11. Dãy các dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về pH. (Giả thiết rằng chúng có cùng nồng độ mol/l)

 A. NaCl, NH4Cl, NaOH, Na2CO3  

 B. HCl, H2SO4, NaCl, Na2CO3

 C. NH4Cl, NaCl, Ba(OH)2, NaOH

 D. NH4Cl, NaCl, Na2CO3, NaOH


Lớp 9Hóa học
0
0
Gửi Hủy

 Câu 9. Hãy cho biết sử dụng quỳ tím có thể phân biệt dãy dung dịch nào sau đây? 

A. Na2CO3, NaHCO3 và NaCl B. AlCl3, Na2CO3 và Na2SO4

C. NaOH, Na2CO3 và NaCl D. NH4Cl, AlCl3 và NaNO3 

 Câu 10. Dãy các muối nào sau đây đều thủy phân trong nước?

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, Na2S, KI, Na2SO4

B. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4  

C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 

D. AlCl3, KCl, K2SO3, CH3COONa, Ba(NO3)2

 Câu 11. Dãy các dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về pH. (Giả thiết rằng chúng có cùng nồng độ mol/l)

A. NaCl, NH4Cl, NaOH, Na2CO3  

B. HCl, H2SO4, NaCl, Na2CO3

C.

Xem thêm: Cách Kinh Doanh Online Thành Công Cho Người Mới Bắt Đầu 2022

 NH4Cl, NaCl, Ba(OH)2, NaOH

D. NH4Cl, NaCl, Na2CO3, NaOH


Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy

Câu 1: Dãy những chất nào sau đây là muối axit ?

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.

B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3


Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

B. Cội axit là HCO3


Đúng 3

Bình luận (0)

Cặp muối nào sau đây chức năng với nhau :A. Na2CO3 và CaCO3. B. K2CO3 với CaCl2 C.K2CO3 và NaCl. D. NaHCO3 và AgCl


Lớp 9Hóa họcĐề kiểm tra cuối học kì II
1
0
GửiHủy

(B.K_2CO_3,CaCl_2\PTHH:K_2CO_3+CaCl_2 ightarrow2KCl+CaCo_3downarrow)


Đúng 3

Bình luận (0)

các anh chj góp e vs ạ:2CO3, NaHCO3 và NaCl B. AlCl3, Na2CO3 và Na2SO4

C. NaOH, Na2CO3 và NaCl D. NH4Cl, AlCl3 và NaNO3 

 Câu 10. Dãy các muối nào sau đây đều thủy phân trong nước?

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, Na2S, KI, Na2SO4

B. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4

C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 

D. AlCl3, KCl, K2SO3, CH3COONa, Ba(NO3)2  

 Câu 11. Dãy các dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về pH. (Giả thiết rằng chúng có cùng nồng độ mol/l)

 A. NaCl, NH4Cl, NaOH, Na2CO3

 B. HCl, H2SO4, NaCl, Na2CO3

 C. NH4Cl, NaCl, Ba(OH)2, NaOH

D. NH4Cl, NaCl, Na2CO3, NaOH 


Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

Câu 9. Hãy cho biết sử dụng quỳ tím có thể phân biệt dãy dung dịch nào sau đây? 

A. Na2CO3, NaHCO3 và NaCl B. AlCl3, Na2CO3 và Na2SO4

C. NaOH, Na2CO3 và NaCl D. NH4Cl, AlCl3 và NaNO3 

 AlCl3 hóa đỏ, Na2CO3 hóa xanh, Na2SO4 không thay đổi màu

Câu 10. Dãy các muối nào sau đây đều thủy phân trong nước?

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, Na2S, KI, Na2SO4

B. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4

C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 

D. AlCl3, KCl, K2SO3, CH3COONa, Ba(NO3)2  

 Câu 11. Dãy các dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về pH. (Giả thiết rằng chúng có cùng nồng độ mol/l)

 A. NaCl, NH4Cl, NaOH, Na2CO3 

 B. HCl, H2SO4, NaCl, Na2CO3

 C. NH4Cl, NaCl, Ba(OH)2, NaOH

D. NH4Cl, NaCl, Na2CO3, NaOH 


Đúng 3

Bình luận (1)

Cho các muối sau: C6H5ONa, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, NaHCO3. Trong số trên có bao nhiêu muối axit? 

A.3 B.4 C.5 D.


Lớp 9Hóa học
2
0
GửiHủy

Chọn D nha em.

2 cái cuối í


Đúng 2

Bình luận (2)

chọn ý D


Đúng 1
Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)