CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thông tin tuyển sinh: https://vserpuhove.com/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-nam-2021


Đại học Tài chính Quản trị ghê doanh

Mã trường: DFA

Cụm trường: TUEBA

Tên tiếng Anh: The University Of Finance & Business Administration (UFBA)

Đào tạo: Công lập

tcqtkd.edu.vn

Điện thoại: 02213.590.449


*

 Sứ mạng lịch sử

Xây dựng và phát triển Trường Đại học tập Tài chính - Quản trị marketing trở thành Trường Đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, Tài chính và Quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực vực và thế giới, một trung trọng điểm giáo dục có chất lượng và ko ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung trung tâm có uy tín vào lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống tin tức kinh tế. Một trung vai trung phong văn hóa nhằm cung cấp mang lại xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang nắm đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bạn đang xem: Cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh

Mục tiêu phát triển của Trường Đại học Tài chính - Quản trị tởm doanh

2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Quản trị marketing thành trường gớm tế đa ngành, đào tạo theo hướng kỹ năng thực hành; vững mạnh toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa (chuẩn về chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng dạy; cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học; hệ thống quản lý).2.2 Mục tiêu đào tạo trước mắt của trường

a. Về chất: "Đào tạo cử nhân khiếp tế đa ngành, có kỹ năng thực hành cao, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, thực hiện thành thạo các tác nghiệp về quản lý gớm tế cho các phòng ban quản lý nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các thành phần ghê tế, các ngành khiếp tế theo đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một nền kinh tế hội nhập".

b. Về lượng:

- Với 4 ngành và 9 chuyên ngành đào tạo:

+ Ngành Kế toán

Mục tiêu đào tạo: Đào chế tác cử nhân Kế toán bao gồm phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có nhiệm vụ với làng hội; nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về ghê tế, bao gồm trị, làng hội; nắm vững kiến thức và năng lực chuyên sâu về kế toán; xây đắp và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; gồm tư duy độc lập; có năng lượng nghiên cứu vớt tự bổ sung kiến thức theo yêu ước công việc.

- chăm ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp cùng Kế toán công

+ Ngành Kiểm toán

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo thành cử nhân ngành kiểm toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trọng trách với xóm hội; nắm vững những kỹ năng cơ phiên bản về ghê tế, bao gồm trị, làng mạc hội; nắm vững kiến thức và năng lực chuyên sâu về kế toán-kiểm toán; kiến thiết và điều hành hệ thống kiểm toán trong số đơn vị kiểm toán; bao gồm tư duy độc lập; có năng lượng nghiên cứu vớt tự bổ sung cập nhật kiến thức theo yêu cầu công việc.

Xem thêm: Tải Mẫu Cv Xin Việc Của Nhân Viên Kinh Doanh, Bán Hàng Như Thế Nào?

- siêng ngành đào tạo: Kiểm toán

+ Ngành Tài chính-Ngân hàng

Mục tiêu: Đào tạo nên cử nhân trình độ đại học tập ngành Tài chính-Ngân hàng bao gồm phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trọng trách với làng mạc hội; nắm rõ những kỹ năng cơ bạn dạng về gớm tế, thống trị và quản trị kinh doanh; có kiến thức và tài năng chuyên sâu về Tài chính-Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lượng tự học tập tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

- chăm ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp,Ngân hàng, đánh giá và thẩm định giá và chuyên ngành Thuế

+ Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu: Đào chế tạo cử nhân quản ngại trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có nhiệm vụ với xóm hội; nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, làng hội cùng nhân văn; có kỹ năng và kiến thức và kĩ năng chuyên sâu về quản trị, quản lý và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế tài chính thị trường với hội nhập quốc tế; bao gồm tư duy nghiên cứu và phân tích độc lập; có năng lực nghiên cứu vớt tự bổ sung cập nhật kiến thức theo yêu ước công việc.

- chuyên ngành đào tạo: Quản trị marketing tổng hợp

+ Ngành Hệ thống tin tức kinh tế

Đào sản xuất cử nhân ngành hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có trọng trách với xã hội; nắm rõ những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về khiếp tế, làm chủ và quản lí trị tởm doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, update về khối hệ thống thông tin; có chức năng nghiên cứu giúp tự bổ sung cập nhật kiến thức ưa thích ứng với môi trường làm việc; bao gồm đủ năng lực tổ chức khối hệ thống thông tin để giải quyết và xử lý vấn đề và tạo nên những thời cơ mới trong quản lý và cai quản trị tởm doanh.

- siêng ngành đào tạo: Tin học - Kế toán

Trong tương lai đã mở rộng thêm ngành nghề và các siêng ngành theo hướng chăm sâu, phù hợp với xu thế hội nhập ghê tế.

Trường Đại học Tài bao gồm - quản ngại trị kinh doanh được tổ chức triển khai từ 9 khoa:

Khoa kinh tế tài chính và sale QT Khoa HT tin tức quản lý Khoa kế toán tài chính - Kiểm toán Khoa Lý luận thiết yếu trị Khoa ngoại ngữ Khoa quản ngại trị gớm doanh Khoa thẩm định giá Khoa Tài bao gồm - Ngân hàng Khoa giáo dục đào tạo thể chất