Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư 200

Báo cáo công dụng vận động sale là report tài bao gồm tổng hợp, đề đạt tổng quát thực trạng cùng công dụng sale vào một kỳ buổi giao lưu của công ty lớn và cụ thể cho các chuyển động sale chính. Nói giải pháp không giống report hiệu quả hoạt động sale là phương tiện trình diễn kĩ năng có lãi cùng yếu tố hoàn cảnh hoạt động kinh doanh của người tiêu dùng.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo kết quả chuyển động sale được lập dựa trên tính cân đối giữa lệch giá, chi phí cùng kết quả sale. Có thể bao gồm bình thường tính phẳng phiu của báo cáo kết quả sale qua cách làm sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo tác dụng hoạt động marketing có gồm 5 cột:

– Cột tiên phong hàng đầu : Các tiêu chí report.

– Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng.

– Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các tiêu chí của report này được diễn đạt tiêu chuẩn bên trên Bản ttiết minc báo cáo tài chủ yếu.

– Cột số 4: Tổng số tạo nên trong kỳ báo cáo năm.

– Cột số 5: Số liệu của năm ngoái (nhằm so sánh).

Nội dung các tiêu chí vào Báo cáo hiệu quả vận động kinh doanh nlỗi sau: 

(1) Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng lợi nhuận bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, BDS đầu tư cùng hỗ trợ hình thức dịch vụ những năm báo cáo của bạn.

(2) Các khoản sút trừ doanh thu (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng vừa lòng những khoản được ghi giảm trừ vào tổng lệch giá trong những năm, bao gồm: các khoản ưu tiên thương thơm mại, giảm giá hàng cung cấp, sản phẩm cung cấp bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc trưng, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung cấp hình thức dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản chiếu số doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, Bất Động Sản đầu tư với cung cấp hình thức dịch vụ sẽ trừ các khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn sản phẩm buôn bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng giá chỉ vốn của mặt hàng hoá, Bất Động Sản Nhà Đất chi tiêu, túi tiền cung ứng của thành phẩm sẽ buôn bán, ngân sách trực tiếp của khối lượng dịch vụ dứt vẫn cung ứng, ngân sách không giống được xem vào giá bán vốn hoặc ghi giảm giá vốn mặt hàng cung cấp vào kỳ report.

(5) Lợi nhuận gộp về bán hàng và hỗ trợ hình thức (Mã số 20):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch thân lợi nhuận thuần về bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư chi tiêu và hỗ trợ các dịch vụ với cái giá vốn sản phẩm cung cấp phát sinh trong kỳ report.

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản ảnh lợi nhuận chuyển động tài chủ yếu thuần (Tổng lợi nhuận trừ (-) Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (giả dụ có) tương quan mang đến chuyển động khác) gây ra vào kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

(7) Chi phí tài chính (Mã số 22):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng ngân sách tài chủ yếu, bao gồm chi phí lãi vay đề nghị trả, chi phí bản quyền, ngân sách chuyển động liên kết kinh doanh,… gây ra trong kỳ report của khách hàng.

Xem thêm: Giày Đá Bóng Adidas Chính Hãng Giảm Giá, Adidas Việt Nam

Ngân sách lãi vay mượn (Mã số 23):

Chỉ tiêu này đề đạt chi phí lãi vay mượn cần trả được tính vào ngân sách tài chính vào kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán thù cụ thể Tài khoản 635.

(8) giá cả bán hàng (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm sẽ phân phối, các dịch vụ sẽ cung cấp tạo ra vào kỳ báo cáo.

(9) Ngân sách quản lý công ty lớn (Mã số 25):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí làm chủ doanh nghiệp lớn tạo ra trong kỳ báo cáo.

(10) Lợi nhuận thuần trường đoản cú chuyển động sale (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh tác dụng vận động kinh doanh của chúng ta trong kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập khác (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập cá nhân khác (Sau lúc đã trừ thuế GTGT đề xuất nộp tính theo phương thức trực tiếp), phát sinh trong kỳ báo cáo.

(12) Chi tiêu không giống (Mã số 32):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác gây ra vào kỳ báo cáo.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khí vẫn trừ thuế GTGT buộc phải nộp tính theo phương pháp trực : tiếp) với chi phí khác tạo ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng ROI kế toán trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng thể lợi tức đầu tư kế tân oán triển khai trong năm báo cáo của khách hàng trước lúc trừ ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, vận động không giống gây ra vào kỳ report.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) Ngân sách thuế thu nhập công ty hiện nay hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này đề đạt ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty hiện hành tạo nên trong những năm báo cáo.

(16) Chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này đề đạt chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại hoặc thu nhập hoãn lại tạo nên trong thời hạn report.

(17) Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân công ty lớn (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng thể lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự các hoạt động của công ty lớn (sau thời điểm trừ ngân sách thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp) gây ra trong thời gian báo cáo.