Cách Đọc Tên Các Ion

Liên kết ion được sinh ra vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion có điện tích trái lốt (ion sở hữu điện tích dương cùng ion có điện tích âm).

Bạn đang xem: Cách đọc tên các ion


Vậy links ion là gì? với links ion được hiện ra như vậy nào? các ion cation và anion được hình thành thử sao? bọn họ cùng tò mò qua nội dung bài viết này.

I. Sự ra đời ion Cation và Anion

* Ion, Cation cùng Anion

a) Sự có mặt ion

- Nguyên tử trung hoà về năng lượng điện. Khi nguim tử nhường nhịn hay thừa nhận electron, nó thay đổi thành phần với năng lượng điện gọi là ion.

b) Cation là gì?

- Các nguyên ổn tử kim loại dễ dàng nhịn nhường (1, 2 hoặc 3) electron sinh sống lớp bên ngoài thuộc để biến đổi những ion mang (1, 2 hoặc 3) đơn vị chức năng năng lượng điện dương, call là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự hiện ra ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

- Các nguyên tử kim loại nghỉ ngơi lớp xung quanh cùng có 1, 2, 3 electron phần nhiều dễ dàng dường electron nhằm biến chuyển các ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách call thương hiệu những cation: cation + tên kyên ổn loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

- Các nguyên tử phi kim dễ dàng dìm thêm (1, 2 hoặc 3) electron nhằm lớp ngoài thuộc đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ khớp ứng và thay đổi các ion mang (1, 2 hoặc 3) đơn vị điện tích âm, gọi là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự có mặt ion Anion Flo

 F + 1e → F-

*

- Các ngulặng tử phi kyên thuận lợi nhận 1, 2, hoặc 3 electron để lớp bên ngoài cùng đạt mang lại thông số kỹ thuật bền của khí trơ với biến hóa các ion âm.

 Cl + 1e → Cl-

 O + 2e → O2-

• Cách call thương hiệu những Anion: Anion + thương hiệu cội axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F- anion Florua.

II. Ion đối chọi nguyên tử và Ion nhiều nguyên ổn tử

1. Ion đơn ngulặng tử là gì?

- Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên xuất phát điểm từ 1 nguim tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ cùng anion F-, S2-.

2. Ion đa ngulặng tử là gì?

- Ion đa nguim tử là gần như đội ngulặng tử sở hữu điện tích dương giỏi âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH- , anion sunfat SO42+.

III. Sự có mặt link ION

1. Liên kết ion là gì?

- Định nghĩa: Liên kết ion là links được hiện ra do lực hút ít tĩnh điện thân các ion sở hữu điện tích trái lốt.

2. Điều kiện hiện ra link ion

- Liên kết ion được hình thành giữa kim loại điển hình nổi bật với phi kyên ổn điển hình nổi bật.

3. Đặc điểm của links ion

ko bão hòa với không kim chỉ nan.

* Ví dụ: Xét sự sinh ra liên kết ion trong phân tử NaCl. Nguyên tử Na (1s22s22p63s1) nhường nhịn 1 electron đến nguyên ổn tử Cl (1s22s22p6), đồng thời nguyên ổn tử Clo thừa nhận 1 electron của ngulặng tử Na để thay đổi thành anion Cl- (1s22s22p63s23p6), rất có thể màn trình diễn quy trình trên nhỏng sau:

*

*

- Hai ion được tạo ra thành với năng lượng điện ngược vệt hút ít nhau bởi lực hút ít tĩnh điện, tạo cho phân tử NaCl:

 Na+ + Cl- → NaCl

- Liên kết thân cation Na+ với anion Cl- là link ion.

- Phản ứng hoá học bên trên rất có thể được biểu diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

IV. Tinch thể ION

1. Tinch thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại bên dưới dựng tinc thể ion. Trong mạng tinch thể NaCl những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân chuyển phần lớn đặn trên các đỉnh của những hình lập pmùi hương bé dại. Xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược vết ngay sát nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của đúng theo chất ion

- Tinc thể ion rất bền và đẹp vững vàng, hơi rắn, cạnh tranh rét chảy và nặng nề cất cánh tương đối. Vì lực hút ít tĩnh điện giữa những ion ngược lốt vào tinch thể ion rất to lớn. 

* Ví dụ: Nhiệt độ nóng rã của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

- Các hợp hóa học ion thường tan nhiều nội địa. lúc rét rã và khi hoà tan trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn sống trạng thái rắn thì ko dẫn năng lượng điện.

V. các bài luyện tập về liên kết ion

* Bài 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết chất hóa học vào NaCl được ra đời là vì.

A. Hai phân tử nhân nguyên tử hút electron khôn cùng to gan.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Ký, Tạo Tài Khoản Gmail Miễn Phí Trên Điện Thoại, Máy Tính

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để vươn lên là những ion trái vết hút nhau.

D. Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn câu trả lời đúng nhất

° Lời giải bài bác 1 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

* Bài 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối nạp năng lượng ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Các ion Na+ cùng Cl-

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ với Cl- được phân bổ luân chuyển phần nhiều đặn bên trên từng đỉnh.

D. Các tinch thể hình lập phương: các ion Na+ với Cl- được phân bổ xoay đầy đủ đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn giải đáp đúng duy nhất.

° Lời giải bài bác 2 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C. Các tinch thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bố luân chuyển rất nhiều đặn bên trên mỗi đỉnh.

* Bài 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) với anion oxit (O2-).

b) Những điện tích nghỉ ngơi ion Li+ và O2- vị đâu cơ mà có?


c) Ngulặng tử khí hi hữu như thế nào tất cả cấu hình electron giống như Li+ và nguyên tử khí thi thoảng như thế nào có thông số kỹ thuật electron như thể O2-.

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được cùng với 2 ngulặng tử liti?

° Lời giải bài xích 3 trang 59 SGK Hóa 10:

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích sinh hoạt Li+ vị nhường đi 1e nhưng mà có, năng lượng điện làm việc O2- bởi vì O dìm thêm 2e nhưng gồm.

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình electron như là Li+

 và Ngulặng tử khí hãn hữu Ne bao gồm thông số kỹ thuật electron như thể O2-.

d) Vì mỗi ngulặng tử liti chỉ hoàn toàn có thể nhường 1e, cơ mà một ngulặng tử oxi thu 2e.

 2Li → 2Li+ + 2e;

 O + 2e → O2-;

 2Li+ + O2- → Li2O.

* Bài 4 trang 60 SGK Hóa 10: Xác định số proton, notron, electron trong số nguyên ổn tử với ion sau:

a) 

*

b) 

*

° Lời giải bài 4 trang 60 SGK Hóa 10:

- Số proton, notron, electron trong những ngulặng tử với ion nlỗi sau (lưu ý theo thiết bị tự):

Ngulặng tố_ số p _ số e _ số n.

 

*
_ 1 _ 0 _ 1.

 

*
 _ 18 _ 18 _ 22

 

*
_ 17 _ 18 _ 18

 

*
 _ 26 _ 24 _ 30

 

*
 _ 20 _ 18 _ 20

 

*
 _ 16 _ 18 _ 16

 

*
 _ 13 _ 10 _ 14

Bài 5 trang 60 SGK Hóa 10: So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

° Lời giải bài 5 trang 60 SGK Hóa 10:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều phải sở hữu 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na tất cả 11e ⇒ Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg có 12e ⇒ Mg2+ tất cả 12 - 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al gồm 13e ⇒ Al3+ gồm 13 - 3 = 10e


* Bài 6 trang 60 SGK Hóa 10: Trong các phù hợp chất tiếp sau đây, chất như thế nào cất ion nhiều ngulặng tử, đề cập tên các ion nhiều nguyên ổn tử đó:

a) H3PO4. b) NH4NO3. c) KCl. d) K2SO4. e) NH4Cl. f) Ca(OH)2.

° Lời giải bài 6 trang 60 SGK Hóa 10:

- Trong những phù hợp hóa học trên có KCl ko không ion nhiều nguim tử, những chất còn lại phần nhiều cất ion đa nguyên ổn tử với ta có bảng sau:

  ion nhiều ngulặng tử Tên gọi
 H3PO4 PO43- Anion photphat
 NH4NO3 NH4+ cùng NO3- Cation amoni NH4+ và Anion nitrat NO3-
 K2SO4 SO42- Anion sunphat
 NH4Cl NH4+ Cation amoni
 Ca(OH)2 OH- Anion hidroxit

Hy vọng với bài viết về liên kết ion, sự có mặt ion Cation, Anion với bài bác tập ở trên bổ ích cho các em. Mọi góp ý cùng vướng mắc những em vui miệng còn lại bình luận bên dưới nội dung bài viết nhằm vserpuhove.com ghi nhận với cung cấp, chúc các em học hành tốt.