Các loại thuế và cách tính

*

Bạn đang xem: Các loại thuế và cách tính

*

trang chủ Thư viện lao lý Luật sư toàn quốc khí cụ sư support Cùng bàn thảo Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp luật Tra cứu vớt biểu mẫu
x xin chào mừng chúng ta đến cùng với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi quy định Sư, kết nối với phép tắc sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Chơi Trong Minecraft Ý Tưởng, Các Công Thức Chế Tạo Của Minecraft

*

Thuế là một nghành khá phức tạp, lúc trêm mỗi sản phẩm & hàng hóa hay khoản thu nhập cá nhân đều chịu đựng một hoặc một số trong những loại thuế không giống nhau. Sau đấy là công thức tính thuế những loại thuế hay gặp:

1. Thuế xuất khẩu, nhập vào (Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu)

Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất tỉ lệ %

Thuế XK, NK cần nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi bên trên tờ khai hải quan

X

Giá trị tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa

x

Thuế suất

(%)


Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ vận dụng thuế suất tuyệt đối

Thuế XK, NK cần nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi bên trên tờ khai hải quan

X

Mức thuế suất tốt đối


Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, hạng mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, nút thuế láo hợp, thuế nhập khẩu xung quanh hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế tiêu thụ đặc trưng (Luật thuế tiêu thụ sệt biệt)

Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp

=

Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

X

Thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt

Cách tính giá chỉ tính thuế tiêu thụ sệt biệt

Đối với sản phẩm & hàng hóa trong nước

Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

=

Giá cung cấp (chưa tính thuế GTGT) – Thuế bảo vệ môi trường

1 + thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt

Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu trực thuộc diện chịu đựng thuế tiêu thụ sệt biệt

Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

=

Giá tính thuế nhập khẩu

+

Thuế Nhập khẩu

Thuế quý hiếm gia tăng

Thuế GTGT phải nộp

=

Giá tính thuế GTGT

X

Thuế suất

(%)

Giá tính thuế GTGT cùng thuế suất xem thêm tại Thông tứ 219/2013/TT-BTC

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đề nghị nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất (%)

Thu nhập tính thuế TNDN

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu đựng thuế

-

Thu nhập miễn thuê

-

Các khoản lỗ theo quy định

Thu nhập chịu thuê

=

Doanh thu

-

Chi phí

+

Các khoản thu nhập khác

Thuế thu nhập cá thể (Luật thuế thu nhập cá nhân)

Đối với cá nhân cư trú:

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu

X

Thuế suât

Thu nhập từ chi phí lương, chi phí công

Thuế TNCN bắt buộc nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản bảo hiểm

-

Các khoản được bớt trừ

Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn

Thuế TNCN đề xuất nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thuế suất vắt thể, biểu thuế được giải pháp chị máu tại nguyên tắc Thuế thu nhập cá nhân 2007.