Các Kiểu Dữ Liệu Trong C Và Cách Khai Báo

1. Kiểu dữ liệu là gì?

1.1. Tài liệu và hình dạng dữ liệu

Mọi công tác đều đề nghị đến dữ liệu. Ví dụ công tác sau:int main(){coutMột công tác xuất ra màn hình đơn giản cũng đề nghị dữ liệuChương trình bên trên cần tàng trữ dữ liệu “LAP TRINH C/C++” nhằm xuất ra màn hình. Hay là 1 chương trình giải phương trình bậc 2 cần lưu trữ dữ liệu các hệ số a, b,c, quý hiếm Delta, các nghiệm của phương trình.Một chương trình quản lý nhân sự cần dữ liệu mã số nhân sự, họ tên, hệ số lương,…Dữ liệu mà lịch trình lưu trữ có thể thuộc các dạng khác nhau, điện thoại tư vấn là kiểu tài liệu (data type):Ký tự (character), một chuỗi như “LAP TRINH C/C++”Trạng thái: có hay không, đúng hay saiCác số lượng nguyên, số thực,…Một dãy những giá trị, một tổ hợp các giá trị (struct, class)…Ngoài đặc thù lưu trữ khác nhau, công tác cũng quan trọng phân biệt các kiểu dữ liệu nói trên. Vày mỗi kiểu luật pháp thông tin kèm theo khác nhau, cách tổ chức lưu trữ không giống nhau.

Bạn đang xem: Các kiểu dữ liệu trong c và cách khai báo

Vậy ngữ điệu lập trình phân biệt những kiểu dữ liệu như vậy nào?Ngôn ngữ C/C++ (các ngôn từ khác cũng vậy) quy ước ngữ nghĩa với cùng một loạt các tên kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ sẵn. Tên các kiểu tất cả sẵn này đã được gắn sẵn ngữ nghĩa nên nó là trường đoản cú khoá. Xung quanh ra, các ngôn ngữ thiết kế cũng hỗ trợ cơ chế để lập trình viên trường đoản cú định nghĩa những kiểu tài liệu cho riêng mình.

1.2. Ngôn từ lập trình C++ cung cấp các kiểu tài liệu nào?

Kiểu tài liệu cơ bạn dạng (Fundamental Data Type): Tên dạng hình là từ bỏ khoá, ngữa nghĩa của tên này được luật bởi ngôn ngữ lập trình.– Kiểu tài liệu do xây dựng viên định nghĩa (User-defined Data Type): Tên vẻ bên ngoài do bạn lập trình để ra. Các kiểu dữ liệu dạng này vào C++ như struct, class,…– Kiểu tài liệu dẫn xuất (Derived Data Type): C++ cung ứng các ký hiệu để tạo nên kiểu new từ các kiểu khác. Ví dụ: Mảng (array) các ký tự, những số nguyên, những số thực hay bé trỏ (pointer).– Kiểu dữ liệu Enum (Enum Data Type): xem thêm bài Kiểu tài liệu enum vào C++.

Xem thêm: Cách Chơi Chứng Khoán Trong Gta 5, Làm Sao Để Kiếm Tiền Trong Gta 5

2. Những kiểu dữ liệu cơ bạn dạng trong C++

Phải ghi nhớ từ khóa với phạm vi giá bán trị của các kiểu tài liệu để thực hiện chính xác.
Kiểu dữ liệuTừ khóaKích thước (bytes)Phạm vi giá trị
Số nguyênint4–2.147.483.648 mang đến +2.147.483.647
Số thựcfloat4+/- 3.4E +/- 38
Số thựcdouble8+/- 1.7E +/- 308
Ký tựchar1-128 cho 127 hoặc 0 mang lại 255
Ký tựwchar_t20 cho 65.535
Luận lý (Boolean)bool1true hoặc false (1 hoặc 0)
Không loại (Valueless)void

3. Modifiers của kiểu tài liệu trong C++

Ngôn ngữ C++ cho phép các modifiers đứng trước những kiểu tài liệu cơ bản. Mục đích là đổi khác ý nghĩa của các kiểu dữ liệu cơ bản.
*
Modifiers vào C++

4. Chương trình in size kiểu dữ liệu

Sử dụng hàm sizeof để in ra số bytes của các kiểu dữ liệu.#include using namespace std; int main() { cout Kết quả:
Kich thuoc cua char la: 1 byteKich thuoc cua int la: 4 byteKich thuoc cua short int la: 2 byteKich thuoc cua long int la: 4 byteKich thuoc cua float la: 4 byteKich thuoc cua double la: 8 byteKich thuoc cua wchar_t la: 2 byte
Bài trước và bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Khái niệm biến, hằng với minh họa với C++ >>