CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ 10

Bài 55: quản lí doanh nghiệp

I. Tổ chức chuyển động kinh doanh:

1. Xác lập tổ chức cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

a. Đặc trưng của tổ chức cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- cơ cấu tổ chức của người sử dụng gồm những bộ phận, cá nhân khác nhau, gồm mối quan liêu hệ nhờ vào nhau, được chuyên môn hoá để thực hiện mục tiêu khẳng định cua doanh nghiệp. 

- gồm hai đặc thù cơ bạn dạng là: Tính tập trung và tính tiêu chuẩn chỉnh hóa

- Tính tập trung: Thể hiện quyền lực tối cao của tổ chức triệu tập vào một cá nhân hay cỗ phận.

Bạn đang xem: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ 10

- Tính tiêu chuẩn chỉnh hóa: Đòi hỏi những bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội quy , quy định của doanh nghiệp.

b. Mô hình cơ cấu tổ chức triển khai doanh nghiệp

Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bao gồm các đặc điểm sau:

- Giám đốc.

Các nhân viên bán hàng khác nhau.

- nhân viên cấp dưới kế toán.

 

*

Cấu trúc đối chọi giản

Cấu trúc phức tạp

+ con số nhân viên ít + Quyền thống trị nhân viên tập trung vào trong 1 người (giám đốc)

+ con số nhân viên những + những phòng ban + Quyền cai quản được phân chia cho một số người: giám đốc, các trưởng bộ phận

2. Tổ chức triển khai kế hoach marketing của doanh nghiệp 

Vai trò: Biến những kế hoạch của người tiêu dùng thành những hiệu quả thực tế, tiến hành các phương châm của doanh nghiệp 

a. Phân loại nguồn lực

- nguồn lực của bạn gồm:

- Tài thiết yếu (tùy nằm trong vào nhu cầu của chúng ta …)

- lực lượng lao động (sử dụng đúng tín đồ đúng công việc…)

- những nguồn lực khác (trang thiết bị, thiết bị móc…) sử dụng theo nguyên tắc bao gồm hiệu quả.

b. Theo dõi thực hiện kế hoạch

- Phân công tín đồ theo dõi từng công việc

- Kiểm tra, review mức độ thực hiện kế họach

3. Tìm kiếm nguồn vốn

- Vốn của nhà doanh nghiệp.

- Vốn của các thành viên.

Xem thêm: Facebook Content Facebook Là Gì ? Ứng Dụng Ra Sao

- Vốn vay.

- Vốn của người cung ứng.

*

II. Đánh giá công dụng kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hạch toán tởm tế 

a. Khái niệm

Là bài toán tính toán giá thành và doanh thu của bạn bằng đơn vị chức năng tiền tệ

b. Ý nghĩa

Giúp nhà doanh nghiệp có giải pháp điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp.

Doanh thu > chi tiêu → gồm lãi.

Doanh thu 2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

*

- doanh thu và thị phần: phản ánh tác dụng kinh doanh về quy mô

- Lợi nhuận: bội phản ánh tác dụng kinh doanh

- nút giảm chi tiêu là tiêu chuẩn đánh giá công dụng quản lí

- tỉ lệ sinh lời là sự so sánh thân lợi nhuận thu được cùng vốn đầu tư, cho biết 1 đồng vốn ứng với từng nào đống lời vào 1 thời hạn nhất định

- các chỉ tiêu không giống :

+ vấn đề làm cùng thu nhập cho những người lao động

+ Mức góp phần cho ngân sách

+ nấc độ thỏa mãn nhu cầu nhu cầu tiêu dùng.

III. Một trong những biện pháp nâng cấp hiệu quả marketing của doanh nghiệp

- Xác định cơ hội kinh doanh cân xứng với doanh nghiệp

- sử dụng có tác dụng các mối cung cấp lực

- Đổi mới công nghệ kinh doanh

- tiết kiệm chi phí chi phí

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Quản lí doanh nghiệp, sau khi học hoàn thành bài này những em nên nắm vững các nội dung giữa trung tâm sau:

- Nêu ra được nội dung công việc quản lí doanh nghiệp.

- chỉ ra rằng được câu chữ của tổ chức hoạt động kinh doanh, nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh cùng biện pháp cải thiện hiệu quả sale của doanh nghiệp.