BE MADE OF LÀ GÌ

Trong giờ đồng hồ Anh, cả 2 cấu trúc be made of và be made from đều có nghĩa là “làm từ”, dùng để nói về chất liệu, nguyên liệu tạo nên sự một đồ vật gì đó. Tuy nhiên, be made of với be made from bao gồm cách sử dụng khác nhau và cũng khiến đa số chúng ta học sinh nhầm lẫn.

Bạn đang xem: Be made of là gì

1. Cấu tạo “Be made of”

Cấu trúc “be made of” được sử dụng trong ngôi trường hợp hóa học liệu. Nguyên liệu làm nên vật đó vẫn không thay đổi được dạng thức, không xẩy ra thay đổi.

Ví dụ:

The table is made of wood. (Chiếc bàn được gia công từ gỗ)

Xét trong ví dụ như trên, khi bộ bàn được làm nên thì nó vẫn không thay đổi được làm từ chất liệu là gỗ.

2. Cấu trúc “Be made from”

Cấu trúc “be made from” được thực hiện trong trường hợp hóa học liệu. Nguyên liệu làm ra vật đó đã bị thay đổi về dạng thức.

Ví dụ:

The paper is made from wood. (Giấy được thiết kế từ gỗ)

Xét trong ví dụ trên, khi giấy được gia công ra, chất liệu gỗ từ trên đầu đã bị chuyển đổi về dạng thức.

Tham gia ngay cộng đồng học Cambridge, IELTS để dìm thêm nhiều kiến thức bổ ích: TẠI ĐÂY

 

1. Viết số của các câu sau vào dưới mỗi bức tranh sao để cho phù hợp

2. Nhìn tranh, đọc mô tả và đoán coi câu sau đây đang miêu tả vật dụng nào.

1. It is made of glass. It is used for holding water. _____________

2. They are made of metal. They are used for eating food. _____________

3. It is made of wool. It can keep you warm. _____________

4. I think it is made of wood. It is used khổng lồ write. _____________

5. I think it is made of wood. It is a musical instrument. _____________

3. Hoàn thành những câu sau sử dụng made of hoặc made from

1. Cheese is _______________ milk.

2. Gloves are _______________ wool.

3. Wine is _______________ grapes.

Xem thêm: Giải Đáp Những Thắc Mắc Về Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Cần Những Gì ?

4. The wall is _______________ bricks.

4. Nối từ ở hai cột làm sao để cho phù hợp. Viết lại câu sử dụng kết cấu made of hoặc made from

1. The shoes

Wool

2. The vine

Cotton

3. The house

Grapes

4. This shirt

Leather

5. Her ring

Milk & fruit

6. Butter

Bricks

7. This yogurt

Gold

8. My sweater

Milk

 

Viết câu:

Ví dụ: My sweater is made of wool.

1................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................

5................................................................................................................................................

6................................................................................................................................................

7................................................................................................................................................