Ca sĩ bảo thy là ai? tiểu sử, năm sinh, chiều cao bảo thy bảo thy là ai