Bảng kết quả kinh doanh bằng tiếng anh

I. NGUYÊN TẮC LẬP báo cáo kết quả vận động kinh doanh theo thông tứ 200.

Bạn đang xem: Bảng kết quả kinh doanh bằng tiếng anh

– báo cáo kết quả vận động kinh doanh bội nghịch ánh tình hình và kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao hàm kết quả từ hoạt động kinh doanh bao gồm và hiệu quả từ các vận động tài thiết yếu và hoạt động khác của doanh nghiệp.

– khi lập report kết quả chuyển động kinh doanh tổng thích hợp giữa doanh nghiệp lớn và đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn cục các khoản doanh thu, thu nhập, giá cả phát sinh từ những giao dịch nội bộ.

– báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm tất cả 5 cột:

+ Cột số 1: các chỉ tiêu báo cáo.

+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu tương xứng với những chỉ tiêu của báo cáo này được diễn đạt chỉ tiêu trên bản thuyết minh report tài chính.

+ Cột số 4: Tổng số gây ra trong kỳ báo cáo năm.

+ Cột số 5: Số liệu của thời gian trước (để so sánh).

II. CƠ SỞ LẬP báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh theo thông bốn 200.

– report kết quả chuyển động kinh doanh của năm trước.

– Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán cụ thể trong kỳ dùng cho những tài khoản từ loại 5 đến nhiều loại 9.

III. Hướng dẫn lập report kết quả chuyển động kinh doanh theo thông tư 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ– Mã số 01

– chỉ tiêu này phản ảnh tổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bđs đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác trong năm báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh bên có của tài khoản 511“Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ” vào kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư giải pháp pháp nhân, những khoản doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ gây ra từ những giao dịch nội cỗ đều đề nghị loại trừ.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmcác một số loại thuế con gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi ngôi trường và những loại thuế, tổn phí gián thu khác

2.Các khoản bớt trừ doanh thu– Mã số 02

– tiêu chí này phản chiếu tổng hợp những khoản được ghi bớt trừ vào tổng lệch giá trong năm

Bao gồm:

+ những khoản chiết khấu thương mại

+ giảm giá hàng bán

+ Hàng buôn bán bị trả lại trong kỳ báo cáo

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số vạc sinh mặt Nợ TK 511“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”đối ứng với bên Có những TK 521“Các khoản sút trừ doanh thu” trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmcác khoản thuế gián thu, chi phí mà công ty lớn không được hưởng đề nghị nộp NSNN (được kế toán ghi giảm lệch giá trên sổ kế toán TK 511) do những khoản này về bản chất là những khoản thu hộ công ty nước, không phía bên trong cơ cấu doanh thu và ko được xem như là khoản sút trừ doanh thu.

3.Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này đề đạt số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ những khoản sút trừ (chiết khấu yêu đương mại, giảm ngay hàng bán, hàng phân phối bị trả lại) vào kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn hàng bán– Mã số 11

– tiêu chuẩn này đề đạt tổng giá vốn của mặt hàng hóa, BĐS đầu tư, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, túi tiền trực tiếp của trọng lượng dịch vụ chấm dứt đã cung cấp, ngân sách khác được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm ngay vốn hàng bán trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số tạo nên bên gồm của thông tin tài khoản 632“Giá vốn mặt hàng bán” trong kỳ báo cáođối ứng mặt Nợ của tài khoản 911“Xác định công dụng kinh doanh”.

– Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư biện pháp pháp nhân, các khoản giá bán vốn hàng phân phối phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều đề xuất loại trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán sản phẩm hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư chi tiêu và cung ứng dịch vụ với cái giá vốn hàng bán phát sinh vào kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu chuyển động tài chính– Mã số 21

– chỉ tiêu này phản ánh doanh thu vận động tài thiết yếu thuần gây ra trong kỳ report của doanh nghiệp.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ của tài khoản 515 “Doanh thu chuyển động tài chính” đối ứng cùng với bên bao gồm TK 911 “Xác định công dụng kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư phương pháp pháp nhân, những khoản doanh thu chuyển động tài bao gồm phát sinh từ các giao dịch nội cỗ đều buộc phải loại trừ.

7.Chi mức giá tài chính– Mã số 22

– chỉ tiêu này phản ánh tổng chi tiêu tài chính, tất cả tiền lãi vay nên trả, chi phí bạn dạng quyền, giá cả hoạt cồn liên doanh,… phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số phát sinh bên gồm TK 635“Chi tổn phí tài chính”đối ứng với bên Nợ TK 911“Xác định công dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư bí quyết pháp nhân, những khoản ngân sách chi tiêu tài thiết yếu phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều cần loại trừ.

Chi tầm giá lãi vay – Mã số 23

+ tiêu chuẩn này phản ánh giá thành lãi vay đề xuất trả được xem vào ngân sách chi tiêu tài thiết yếu trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635.

Xem thêm: Khám Phá Tuổi Ất Sửu Sinh Năm Bao Nhiêu Tại Tuvikhoahoc, Tử Vi Tuổi Ất Sửu 2019

8. Chi tiêu bán hàng– Mã số 25

– tiêu chuẩn này phản chiếu tổng đưa ra phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm vẫn bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làtổng cộng số gây ra bên bao gồm của tài khoản 641“Chi phí bán hàng”,đối ứng với mặt Nợ của thông tin tài khoản 911“Xác định hiệu quả kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

9.Chi phí làm chủ doanh nghiệp– Mã số 26

– chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí cai quản doanh nghiệp tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làtổng cộng số phát sinh bên bao gồm của thông tin tài khoản 642“Chi phí thống trị doanh nghiệp”,đối ứng với mặt Nợ của tài khoản 911“Xác định công dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

10.Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh– Mã số 30

– tiêu chuẩn này đề đạt kết quả hoạt động kinh doanh của chúng ta trong kỳ báo cáo.

– tiêu chí này được đo lường và thống kê trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) ngân sách chi tiêu tài chính, bỏ ra phí bán hàng và đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– tiêu chí này làm phản ánh những khoản thu nhập cá nhân khác, tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vàotổng số phát sinh bên Nợ của thông tin tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng với bên tất cả của tài khoản 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và túi tiền thanh lý.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư phương pháp pháp nhân, những khoản thu nhập cá nhân khác tạo ra từ những giao dịch nội cỗ đều đề nghị loại trừ.

12.Chi giá tiền khác– Mã số 32

– chỉ tiêu này đề đạt tổng những khoản chi phí khác gây ra trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vàotổng số phát sinh bên bao gồm của tài khoản 811“Chi giá thành khác” đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định công dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá thành thanh lý.

– Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư giải pháp pháp nhân, các khoản ngân sách chi tiêu khác tạo nên từ các giao dịch nội cỗ đều nên loại trừ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi vẫn trừ thuế GTGT buộc phải nộp tính theo cách thức trực tiếp) với giá thành khác gây ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng số lợi tức đầu tư kế toán triển khai trong năm report của doanh nghiệp trước lúc trừ túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp từ chuyển động kinh doanh, chuyển động khác tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.Chi phí tổn thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành– Mã số 51

– tiêu chuẩn này bội phản ánh giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành vạc sinh trong những năm báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào:

+ Tổng số gây ra bên tài năng khoản 8211“Chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8211

+ Hoặc địa thế căn cứ vào số phạt sinh mặt Nợ TK 8211đối ứng với bên có TK 911 vào kỳ báo cáo,(trường hợp này số liệu được ghi vào tiêu chí này thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (…) bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211).

16.Chi phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại– Mã số 52

– tiêu chí này phản nghịch ánh chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập cá nhân thuế thu nhập hoãn lại vạc sinh những năm báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào

+ Tổng sốphát sinh bên tài năng khoản 8212“Chi tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ kế toán cụ thể TK 8212

+ Hoặc địa thế căn cứ vàosố vạc sinh mặt Nợ TK 8212đối ứng với bên có TK 911 trong kỳ báo cáo,(trường hòa hợp này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…) bên trên sổ kế toán cụ thể TK 8212)

17. Roi sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này đề đạt tổng số lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động vui chơi của doanh nghiệp (sau lúc trừ giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp) phạt sinh trong thời hạn báo cáo.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu– Mã số 70

– tiêu chuẩn này phản chiếu lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến những công cố kỉnh được thành lập trong tương lai có tác dụng pha loãng quý hiếm cổ phiếu.

– tiêu chí này được trình bày trên báo cáo tài chính của người sử dụng cổ phần là doanh nghiệp lớn độc lập. Đối với doanh nghiệp mẹ là doanh nghiệp cổ phần, tiêu chí này chỉ được trình diễn trên báo cáo tài thiết yếu hợp nhất, không trình diễn trên report tài thiết yếu riêng của người sử dụng mẹ.

– Trường phù hợp Quỹ khen thưởng, an sinh được trích từ lợi tức đầu tư sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu được khẳng định theo cách làm sau:

*

19.Lãi suy sút trên cổ phiếu– Mã số 71

– tiêu chuẩn này phản chiếu lãi suy bớt trên cổ phiếu, bao gồm tính tới sự tác động của các công cố trong tương lai hoàn toàn có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu và trộn loãng quý hiếm cổ phiếu.

– chỉ tiêu này được trình bày trên báo cáo tài chính của người tiêu dùng cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với công ty mẹ là doanh nghiệp cổ phần, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn trên report tài thiết yếu hợp nhất, không trình diễn trên report tài thiết yếu riêng của bạn mẹ.

– Lãi suy bớt trên cp được khẳng định như sau:

*

– khẳng định lợi nhuận (hoặc lỗ) phân chia cho người đóng cổ phần sở hữu cp phổ thông để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu:

*

Trường hòa hợp công ty trình diễn lãi cơ bản trên cp trên báo cáo tài chính hợp tốt nhất thì lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ là lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp được xem trên cơ sở tin tức hợp nhất. Trường phù hợp công ty trình bày trên báo cáo tài chủ yếu riêng thì roi hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ là roi hoặc lỗ sau thuế của riêng biệt công ty.

+ những khoản kiểm soát và điều chỉnh giảm roi hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp để tính lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cp phổ thông khi xác minh lãi suy giảm trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:Cổ tức của cp ưu đãi bao gồm: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi không lũy kế được thông tin trong kỳ report và cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế tạo nên trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính như sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá cổ phiếu ưu đãi

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho những người sở hữu với mức giá trị ghi sổ của cp ưu đãi khi công ty cổ phần thâu tóm về cổ phiếu chiết khấu của người sở hữu.

Khoản chênh lệch to hơn giữa giá bán trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc những khoản giao dịch khác tiến hành theo điều kiện đổi khác có lợi trên thời điểm giao dịch với giá trị phù hợp của cp phổ thông được gây ra theo điều kiện thay đổi gốc.

các khoản cổ tức hoặc những khoản khác liên quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động ảnh hưởng suy giảm các khoản lãi được ghi dìm trong kỳ liên quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm các yếu tố khác làm giảm lợi nhuận sau thuế nếu chuyển đổi cổ phiếu càng nhiều tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy giảm thành cp phổ thông.Ví dụ, những khoản chi phí để biến đổi trái phiếu đổi khác thành cổ phiếu phổ thông làm sút lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ.

+ xác định các khoản điều chỉnh tăng thu nhập hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá chỉ trị phải chăng của khoản thanh toán cho những người sở hữu với cái giá trị ghi sổ của cp ưu đãi khi doanh nghiệp cổ phần thâu tóm về cổ phiếu chiết khấu của tín đồ sở hữu. Những yếu tố làm tăng lợi nhuận sau thuế nếu thay đổi cổ phiếu phổ thông tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy sút thành cổ phiếu phổ thông.Ví dụ, khi thay đổi trái phiếu chuyển đổi thành cp phổ thông thì doanh nghiệp sẽ tiến hành giảm ngân sách chi tiêu lãi vay liên quan tới trái phiếu chuyển đổi và vấn đề làm tăng thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ

– số lượng cổ phiếu để tính lãi suy sút trên cổ phiếu.

Số lượng cp để tính lãi suy bớt trên cổ phiếu được xác minh là số trung bình gia quyền của cp phổ thông lưu lại hành trong kỳ cùng (+) cùng với số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm trong trường hợp tất cả các cp phổ thông tiềm năng có tác động ảnh hưởng suy sút đều được biến đổi thành cổ phiếu phổ thông.

+ xác minh số lượng trung bình gia quyền của cp phổ thông sẽ được phát hành thêm vào kỳ

Cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm vào kỳ được xem là cổ phiếu đa dạng tiềm năng có ảnh hưởng làm suy bớt lãi trên cổ phiếu. Gồm:

Quyền chọn mua chứng quyền và các công cố gắng tương đương. Mức sử dụng tài chính rất có thể chuyển đổi. Cổ phiếu phổ thông phát hành tất cả điều kiện. Thích hợp đồng được giao dịch bằng cp phổ thông hoặc bởi tiền. Những quyền lựa chọn đã được mua. Quyền chọn chào bán đã phân phát hành.

Việc khẳng định số lượng cp phổ thông sẽ được phát hành thêm trong kỳ được tiến hành theo biện pháp của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Lãi trên cổ phiếu”.