BẢN BÁO CÁO LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

I. Khẳng định lĩnh vực tởm doanh

1. Căn cứ xác định lĩnh vực khiếp doanh

Thị trường tất cả nhu cầu

Đảm bảo thực hiện kim chỉ nam của doanh nghiệp

Huy động kết quả mọi nguồn lực của bạn và buôn bản hội

Hạn chế thấp độc nhất những rủi ro đến cùng với doanh nghiệp

2. Xác minh lĩnh vực marketing phù hợp

Là nghành kinh doanh chất nhận được doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, tương xứng với lao lý và ko ngừng nâng cao hiệu quả sale của doanh nghiệp

Ví dụ:


*

Các lĩnh vực kinh doanh

II.

Bạn đang xem: Bản báo cáo lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Xem thêm: Thanh Thảo ( Ca Sĩ Thanh Thảo Sinh Năm Bao Nhiêu, Thanh Thảo (Ca Sĩ)

Lựa chọn nghành kinh doanh

1. Phân tích

Phân tích môi trường kinh doanh

Nhu ước của thị trường và cường độ thỏa mãn nhu yếu thị trường

Chính sách, pháp luật có liên quan

Phân tích đk của doanh nghiệp

Phân tích nhân lực:

Trình độ trình độ của fan lao động

Năng lực cai quản của nhà sở hữu

Phân tích tài chính

Vốn đầu tư trong ghê doanh

Nguồn huy động vốn và khả năng huy cồn vốn

Thời gian hoàn vốn đầu tư

Lợi nhuận

Rủi ro

Phân tích đk kỹ thuật công nghệ

Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp

2. Ra quyết định lựa chọn

Trên cơ sở việc phân tích tấn công giá, nhà sale đi đến đưa ra quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài tập minh họa

Bài 1

Ở địa phương em bao gồm lĩnh vực marketing nào? Theo em, lĩnh vực sale nào là dễ dãi nhất?

Hướng dẫn giải

Ở địa phương em tởm doanh

đồ biển: tôm, mực,...Bạn vẫn xem: bạn dạng báo cáo lựa chọn nghành nghề kinh doanh

đồ mộc mĩ nghệ

cửa hàng buôn bán hoa,..

Bài 2

Hãy phân tích công việc tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

Hướng dẫn giải

1. Phân tích

Phân tích môi trường thiên nhiên kinh doanh:

Nhu cầu thị trường và mức độ thỏa mãn nhu yếu của thị trường

Các chính sách và điều khoản hiện hành tương quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Phân tích, review năng lực đội ngũ lao cồn của doanh nghiệp:

Trình độ chăm môn

Năng lực quản lí lí kinh doanh

Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp

Phân tích điều kiện về kinh nghiệm công nghệ

Phân tích tài chính:

Vốn chi tiêu kinh doanh và kỹ năng huy cồn vốn

Thời gian trả vốn đầu tư chi tiêu + lợi nhuận + các rủi ro

2. Ra quyết định lựa chọn

Trên các đại lý phân tích, tấn công giá, nhà sale đi đến đưa ra quyết định lựa chọn lĩnh vực marketing phù hợp.