Bài tập xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

Hướng dẫn bí quyết hạch toán xác định công dụng kinh doanh - tài khoản 911, xác định và phản ảnh kết quả chuyển động kinh doanh trong 1 kỳ kế toán, bí quyết hạch toán các bút toán kết chuyển thời điểm cuối kỳ trong Doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Bài tập xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Bạn đã xem: Xác định hiệu quả kinh doanh theo thông tứ 200

1.Tài khoản 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

- dùng để xác định với phản ánh kết quả vận động kinh doanh và các vận động khác của khách hàng trong một kỳ kế toán.

- Kết quả vận động kinh doanh của công ty bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, khiếp doanh, kết quả vận động tài bao gồm và kết quả vận động khác.

- Kết quả chuyển động sản xuất, marketing là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng phân phối (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ, ngân sách sản xuất của thành phầm xây lắp, túi tiền liên quan lại đến chuyển động kinh doanh bđs nhà đất đầu tư, như: ngân sách chi tiêu khấu hao, ngân sách sửa chữa, nâng cấp, giá thành cho thuê hoạt động, túi tiền thanh lý, nhượng bán bđs đầu tư), chi phí bán hàng và bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp.

- Kết quả vận động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập cá nhân của vận động tài bao gồm và chi tiêu hoạt rượu cồn tài chính.

- Kết quả vận động khác là số chênh lệch giữa những khoản các khoản thu nhập khác và những khoản giá thành khác và chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

SƠ ĐỒ CHỮ T HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 911


*

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 911:

Bên Nợ

Bên Có

- Trị giá bán vốn của sản phẩm, hàng hóa, không cử động sản chi tiêu và dịch vụ đã bán;

- chi phí hoạt cồn tài chính, chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và ngân sách khác;

- đưa ra phí bán hàng và chi phí thống trị doanh nghiệp;

- Kết chuyển lãi.

Xem thêm: Mc Đỗ Thụy Lên Xe Hoa, Á Hậu Thúy Vân Bật Mí Gia Tộc Nhiều Nhân Vật "Khủng"

- doanh thu thuần về số sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động sản đầu tư và thương mại & dịch vụ đã phân phối trong kỳ;

- Doanh thu vận động tài chính, các khoản thu nhập cá nhân khác với khoản kết chuyển giảm ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ

3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ:

Hạch toán kết chuyển Doanh thu:

a) vào cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

bao gồm TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.

b) cuối kỳ kế toán, kết gửi doanh thu vận động tài bao gồm và các khoản các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 - thu nhập cá nhân khác

tất cả TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Hạch toán kết chuyển chi phí:

c) Kết gửi trị giá chỉ vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ đã tiêu hao trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

có TK 632 - giá vốn sản phẩm bán.

d) cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chủ yếu và những khoản ngân sách khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

có TK 635 - ngân sách tài chính

bao gồm TK 811 - ngân sách khác.

đ) cuối kỳ kế toán, kết chuyển bỏ ra phí bán sản phẩm và làm chủ doanh nghiệpphát sinh vào kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

gồm TK 641, 642 - (Nếu theo Thông tứ 200)

tất cả TK 6421, 6422 - (Nếu theo Thông bốn 133)

e) cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

có TK 8211 - chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

Hạch toán kết đưa lãi lỗ cuối năm:

g) Kết đưa kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối:

- Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

có TK 421 - lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Kết đưa lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

bao gồm TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.

Kế toán Thiên Ưng Chúc thường xuyên tổ chức những lớp học thực hành kế toán thực tế: dạy dỗ lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế trực tiếp trên giấy tờ thực tế