BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Trong quá trình làm kế toán tổng hợp, việc lập báo cáo kết quả vận động sản xuất sale là bắt buộc. Giả dụ kế toán không tồn tại cái nhìn bao quát và đúng đắn về tiến trình lập report và xác định công dụng kinh doanh thì sẽ dẫn cho sai sót nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Bài tập xác định kết quả kinh doanh nguyên lý kế toán

Bạn đã xem: bài tập xác định tác dụng kinh doanh


*

Mô hình xác định hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Quá trình xác định hiệu quả kinh doanh vào doanh nghiệp

Để chúng ta dễ tưởng tượng ra tiến trình xác định tác dụng kinh doanh vào doanh nghiệp; kế toán Việt Hưng xin trình diễn quy trình này bên dưới dạng tế bào hình.

Kết chuyển nhằm mục tiêu mục đích đẩy các TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư đúng như hiệ tượng của kế toán

a) Kết chuyển các khoản sút trừ doanh thu (vì để triển khai giảm doanh thu đi)

Vì khi phát sinh các khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán sẽ ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi bớt doanh thu, vào cuối kỳ để kết đưa cho thông tin tài khoản đầu 5 không còn số dư cuối kỳ kế toán đề xuất định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: những khoản giảm trừ doanh thu

b) Kết gửi doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 911: xác minh kq gớm doanh

c) Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính.

Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911: xác định kq kinh doanh

d) Kết chuyển thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711 : thu nhập cá nhân khác

Có TK 911: Xác định tác dụng kinh doanh

e) Kết đưa giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 632: giá vốn sản phẩm bán

f) Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911 : xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 6422: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Chi phí làm chủ doanh nghiệp (theo TT 200)

g) Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ TK 911 : khẳng định kết quả kinh doanh

Có TK 635 : túi tiền tài chính

h) Kết chuyển giá thành khác

Nợ TK 911 : khẳng định kết quả kinh doanh

Có TK 811: giá thành khác

i) Kết chuyển chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Nợ TK 911: khẳng định kết quả kinh doanh

Có TK 821: ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

k1) nếu như lỗ kế toán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: Xác định tác dụng kinh doanh

k2) nếu lãi kế toán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. Ví dụ cụ thể cho câu hỏi kết chuyển


*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại công ty Tân Long hạch toán hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ tài năng liệu như sau. Hiểu được doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Phân phối 1 lô hàng A trị giá bán 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT đẩy ra là 10% cho công ty Hoàng Anh, không thu được chi phí của khách hàng hàng. Giá chỉ vốn bán sản phẩm là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô hàng B có trị giá thành là 18.000.000đ, thuế GTGT xuất kho là 10%, chưa thu được tiền của khách hàng hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Scan 2 Mặt Hp 3000 S2, Hướng Dẫn Scan Văn Bản Với Máy Scan Hp 3000S3

4. Túi tiền tiền lương cần trả được cho cán bộ nhân viên tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.

5. Giá thành tiếp khách tạo nên theo hóa đối kháng số 0000245. Bao gồm số tiền không bao hàm thuế 1.500.000đ. Thuế GTGT 10%, đã giao dịch bằng tiền mặt.

6. Thanh lý xe hơi có nguyên giá chỉ là 1.2 tỷ. Thời hạn khấu hao là 6 năm. Đã sử dụng được 3 năm. Giá bán thanh lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Quý khách chưa thanh toán. Ngân sách chi tiêu thanh lý 5.000.000 đ đã giao dịch thanh toán bằng chi phí mặt

7. Chi phí lãi vay hồi tháng 6/2015 là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi bank 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên, kết chuyển và tính lãi lỗ.


*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản những nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lệch giá bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá bán vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản bội ánh lệch giá bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ảnh giá vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh bút toán hàng chào bán bị trả lại

Phản ánh lợi nhuận hàng phân phối bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá bán vốn giảm 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương yêu cầu trả mang đến cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Chi tổn phí tiếp khách hàng tính vào ngân sách chi tiêu hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi sút TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Thanh lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CP thanh lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Chi phí tổn tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00


*

Bước 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển các khoản sút trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết chuyển doanh thu bán hàng

Lấy phân phát sinh có TK 511 – phân phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là lợi nhuận thật sự vạc sinh phải kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết chuyển đưa ra phí cai quản doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển ngân sách khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết chuyển ngân sách hoạt rượu cồn tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000