BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

7. Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 thành phầm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ

Kế toán tổng hợp nhập vai trò vô cùng đặc biệt quan trọng trong bộ máy kế toán của những doanh nghiệp. Trong bài viết này, vserpuhove.com sẽ ra mắt với các bạn bài tập kế toán tài chính tổng vừa lòng có những nghiệp vụ liên quan tới nhiều phần hành một dịp để chúng ta luyện tập nhé.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh

*

Bài tập kế toán tài chính tổng hợp số 1

Công ty Hiển Vinh có hoạt động đó là kinh doanh dịch vụ thương mại trong kỳ kế toán năm 2020 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi dìm như sau:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ.Nhập kho 4.000 thành phầm A, giá cài đặt 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, không thanh toán cho những người bán.Xuất sản phẩm A để bán ra cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá cả 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, quý khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, con số hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương thức nhập trước xuất trước. Túi tiền vận ship hàng tiêu thụ giao dịch bằng tiền phương diện 4.000.000đ.Ngân sản phẩm báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nghiệp vụ 2, số còn lại thanh toán bằng tiền mặt.Xuất kho 1000 sp A gởi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.Xuất CCDC thực hiện cho cỗ phận bán hàng 12.000.000đ, thành phần quản lý dn 8.000.000đ.Khách mặt hàng M giao dịch tiền hàng bởi chuyển khoản.Chi phí bán sản phẩm phát sinh bao hàm tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000đ, chi phí điện, điện thoại thông minh phải trả bao hàm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ.Chi tiền mặt tải văn phòng phẩm là 12.100.000đ, trong đó thuế GTGT 10%.Chi phí quản lý DN phạt sinh gồm những: tiền lương nhân viên 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ. Bỏ ra tiền mặt cài đặt văn chống phẩm tất cả cả thuế 10% là 4.620.000đ.

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế và xác định công dụng kinh doanh.

Xem thêm: Cách Chơi Viktor Mùa 10 - Viktor Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ

Lời giải

1. Rút chi phí gửi ngân hàng về nhập quỹ chi phí mặt: 50.000.000đ

Nợ TK 111: 50.000.000Có TK 112: 50.000.000

2. Nhập kho 4.000 thành phầm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, không thanh toán cho người bán

Nợ TK 156: 4.000 * 150.000 = 600.000.000Nợ TK 1331: 600.000Có TK 331: 660.000.000

3. Xuất mặt hàng A để bán ra cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá cả 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, người sử dụng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá bán 280.000.000đ. Doanh nghiệp tính giá bán xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Doanh thu:Nợ TK 131: 970.200.000Có TK 5111: 4.200 * 210.000 = 882.000.000Có TK 3331: 88.200.000

Giá vốn:Nợ TK 632: 610.000.000Có TK 156: 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000

Chi phí tổn vận ship hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền khía cạnh 4.000.000đ:Nợ TK 641: 4.000.000Có TK 111: 4.000.000

4. Bank báo Nợ 400.000.000đ về khoản giao dịch ở nhiệm vụ 2, số còn lại giao dịch thanh toán bằng chi phí mặt

Nợ TK 331: 660.000.000Có TK 112: 400.000.000Có TK 111: 260.000.000

5. Xuất kho 1000 sp A nhờ cất hộ đi bán, giá thành 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%

Nợ TK 157: 1.000 * 150.000 = 150.000.000Có TK 156: 150.000.000

6. Xuất CCDC sử dụng cho cỗ phận bán hàng 12.000.000đ, bộ phận quản lý dn 8.000.000đ

Nợ TK 641: 12.000.000Nợ TK 642: 8.000.000Có TK 153: 20.000.000

7. Quý khách M thanh toán giao dịch tiền hàng bởi chuyển khoản

Nợ TK 112: 970.200.000Có TK 131: 970.200.000

8. Bỏ ra phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đNợ TK 641: 18.000.000Có TK 334: 18.000.000

Khấu hao TSCĐ 12.000.000đ:Nợ TK 641: 12.000.000Có TK 214: 12.000.000

Tiền điện, điện thoại thông minh phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ:Nợ TK 641: 12.000.000Nợ TK 1331: 1.200.000Có TK 331: 13.200.000

Chi chi phí mặt cài đặt văn chống phẩm là 12.100.000, trong các số ấy thuế GTGT 10%:Nợ TK 641: 11.000.000Nợ TK 1331: 1.100.000Có TK 111: 12.100.000

9. đưa ra phí thống trị DN phạt sinh gồm những: tiền lương nhân viên 15.000.000đNợ TK 642: 15.000.000Có TK 334: 15.000.000

Khấu hao TSCĐ 8.000.000đ:Nợ TK 642: 8.000.000Có TK 214: 8.000.000

Tiền điện, smartphone phải trả bao hàm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ:Nợ TK 642: 6.000.000Nợ TK 1331: 600.000Có TK 111: 6.600.000

Chi chi phí mặt thiết lập văn chống phẩm bao gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ:Nợ TK 642: 4.200.000Nợ TK 1331: 420.000Có TK 111: 4.620.000

10. Kết chuyển những khoản nhằm xác định tác dụng kinh doanh

Kết gửi doanh thu:Nợ TK 511: 882.000.000Có TK 911: 882.000.000

Kết chuyển chi phí:Nợ TK 911: 720.200.000Có TK 632: 610.000.000Có TK 641: 69.000.000Có TK 642: 41.200.000

Xác định lợi nhuậnDoanh nghiệp lãi: 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000

Xác định thuế TNDN nên nộpNợ TK 821: 161.800.000 * 20% = 32.360.000Có TK 3334: 32.360.000

Kết đưa lãiNợ TK 911: 161.800.000Có TK 821: 32.360.000Có TK 421: 129.440.000

Bài tập kế toán tài chính tổng hòa hợp số 2

Công ty Hoàng Long có hoạt động kinh doanh chính là sản xuất vỏ hộp trong kỳ kế toán tài chính năm 2020 có nghiệp vụ phát sinh được kế toán tài chính ghi thừa nhận như sau:

Số dư vào đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, tại DN, có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

Mua vật liệu nhập kho chưa trả tiền bạn bán, giá chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 300.000.000đ. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.Xuất kho NVL thực hiện cho thành phần trực tiếp cung ứng là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ phân phối là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp là 3.000.000đ.Tính lương đề nghị trả mang lại công nhân thẳng sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 20.000.000đ, phần tử quản lý dn là 30.000.000đ.Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo phần trăm quy định.Xuất kho dụng cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, phần tử quản lý dn là 2.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 3.000.000đ.Nhận được hóa 1-1 tiền điện, tiền nước tạo nên ở phần tử sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, giao dịch thanh toán hết bởi tiền mặt.Trong kỳ bộ phận sản xuất chấm dứt nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá bán trị thành phầm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ.Xuất kho 800 thành phầm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, quý khách chưa thanh toán.Nhận được Giấy báo bao gồm của ngân hàng do người tiêu dùng thanh toán lô hàng ở nghiệp vụ 8.Xuất kho 100 thành phầm gửi đi bán, giá cả gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giải

1. Mua vật liệu nhập kho không trả tiền người bán, giá chưa xuất hiện thuế GTGT 10% là 300.000.000đ

Nợ TK 152: 300.000.000Nợ TK 1331: 30.000.000Có TK 331: 330.000.000

Chi giá thành vận chuyển nguyên liệu về nhập kho đã bao hàm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ

Nợ TK 152: 5.000.000Nợ TK 1331: 500.000Có TK 331: 5.500.000

2. Xuất kho NVL sử dụng cho thành phần trực tiếp cung ứng là 150.000.000đ, thành phần phục vụ cấp dưỡng là 20.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, phần tử quản lý dn là 3.000.000đ

Nợ TK 621: 150.000.000Nợ TK 627: 20.000.000Nợ TK 641: 5.000.000Nợ TK 642: 3.000.000Có TK 152: 178.000.000

3. Tính lương buộc phải trả mang lại công nhân thẳng sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên làm chủ phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 20.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 30.000.000đ

Nợ TK 622: 80.000.000Nợ TK 627: 10.000.000Nợ TK 641: 20.000.000Nợ TK 642: 30.000.000Có TK 334: 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo phần trăm quy định

Nợ TK 622: 80.000.000 * 23,5% = 18.800.000Nợ TK 627: 10.000.000 * 23,5% = 2.350.000Nợ TK 641: 20.000.000 * 23,5% = 4.700.000Nợ TK 642: 30.000.000 * 23,5% = 7.050.000Nợ TK 334: 140.000.000 *10,5% = 14.700.000Có TK 3382: 140.000.000 * 2% = 2.800.000Có TK 3383: 140.000.000 * 25,5% = 35.700.000Có TK 3384: 140.000.000 * 4,5% = 6.300.000Có TK 3386: 140.000.000 * 2% = 2.800.000

5. Xuất kho điều khoản dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, thành phần quản lý dn là 2.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 3.000.000đ

Nợ TK 627: 1.700.000Nợ TK 641: 3.000.000Nợ TK 642: 2.000.000Có TK 153: 6.700.000

6. Nhận được hóa đơn tiền điện, chi phí nước giao dịch thanh toán hết bởi tiền mặt

Nợ TK 627: 5.000.000Nợ TK 641: 3.000.000Nợ TK 642: 1.000.000Có TK 111: 9.000.000

7. Vào kỳ bộ phận sản xuất kết thúc nhập kho 10.000 thành phầm A. Giá chỉ trị thành phầm dở dang thời điểm cuối kỳ là 2.400.000đ

Nợ TK 154: 287.850.000Có TK 621: 150.000.000Có TK 622: 98.800.000Có TK 627: 39.050.000

=> Tổng giá cả sản phẩm trả thành: 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000

=> chi phí đơn vị 1 mặt hàng hoàn thành: 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545

Nhập kho thành phầm hoàn thành:

Nợ TK 155: 295.450.000Có TK 154: 295.450.000

8. Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu tốn trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán

Doanh thu:

Nợ TK 131: 44.000.000Có TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000Có TK 3331: 4.000.000

Giá vốn:

Nợ TK 632: 23.636.000Có TK 155: 800 * 29.545 = 23.636.000

9. Nhận thấy Giấy báo bao gồm của bank do người sử dụng thanh toán lô mặt hàng ở nghiệp vụ 8