Bài Tập Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

*

9 bài tập kế toán xác định công dụng kinh doanhCuối năm nên report tài chính chúng ta cần mày mò 9 bài tập kế toán tài chính xác định tác dụng kinh doanh bên dưới đây để có được report tài chủ yếu hoàn chỉnh, thiết yếu xác

Bài 1

Tại một doanh nghiệp lớn thương mại có tài năng liệu sau:

Hàng hóa đầu tháng: 100.000.000d.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Trong đó:

+ sản phẩm & hàng hóa A: 400 bộ X 200.000 = 80.000.000đ

+ hàng hóa B: 200 mẫu X100.000 = 20.000.000đ

- thực trạng phát sinh vào tháng:

Xuất bán: 200 bộ sản phẩm & hàng hóa A, giá thành chưa thuế là 250.000 đ/bộ, thuế GTGT là 10%, người sử dụng chưa trả tiền.Xuất 100 hàng B, giá bán chưa thuế 140.000đ/ cái, thuế GTGT 10%, quý khách hàng đã trả bằng tiền mặt.Thu được nợ người tiêu dùng ở nhiệm vụ 1 bởi TGNH.Mua hàng hóa về nhập kho gồm:

+ hàng A: 300 cỗ X 210.000 đ/bộ.

+ sản phẩm B: 100 loại X 120.000 đ/cái.

Mặt mặt hàng A và B chịu đựng thuế suất thuế GTGT là 10%. Tất cả chưa trả tiền cho mặt bán.

Xuất sản phẩm & hàng hóa ra bán:

+ mặt hàng A: 300 bộ, giá cả 240.000 đ/bộ, thuế GTGT 10%, không thu tiền.

+ sản phẩm B: 150 cái, giá bán 150.000đ/cái, thuế GTGT 10% thu bàng tiền mặt

Chi giá tiền vận ship hàng đi phân phối là 1.000.000 đ, thuế GTGT nguồn vào 100.000 đ, đang trả bởi tiền mặt.

Khấu hao gia sản trong tháng:

+ phần tử bán hàng: 1.400.000 đ

+ bộ phận quản lý: 600.000 đ

Tiền lương buộc phải trả vào tháng:

+ thành phần bán hàng: 3.000.000 đ

+ phần tử quản lý: 1.000.000 đ

Trích các khoản trích theo lương theo phần trăm quy định hiện tại hành.Chi chi phí gửi ngân hàng trả điện thoại, điện và nước của các phần tử như sau:

+ bộ phận bán hàng 500.000 đ, thuế GTGT 10%.

+ phần tử quản lý 1 .OOO.OOOđ, thuế GTGT 10%.

Chi tiền mặt trả tiền tiếp khách hàng ở thành phần bán hàng: 770.000 đ, trong số đó thuế GTGT là 70.000 đ, ở phần tử quản lý 550.000 đ, trong các số đó thuế GTGT là 50.000 đ.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinhXác định hiệu quả kinh doanh trong kỳ. Hiểu được doanh nghiệp tính giá chỉ xuất kho hàng hóa theo phương thức FIFO, thuế TNDN gồm thuế suất là 20%.Phản ánh tình hình trên vào các tài khoản doanh thu, túi tiền và xác định công dụng kinh doanh.

Xem thêm: Phương Án Sản Xuất Kinh Doanh Là Gì, Lập Phương Án Kinh Doanh Là Gì

Bài 2

Trong tháng 8 tại doanh nghiệp Non Nước tất cả tinh hình sau:

Số dư thời điểm đầu tháng 8 của TK 155 như sau:

Sản phẩm A: 1.000 spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp X 66.000đ/spSản phẩm B: 500 spB X 120.000đ/sp

Tình hình gây ra trong tháng:

Tổng hợp tình trạng sản xuất vào tháng: nhập kho 4.000 thành phầm A và 3.500 sp B, ngân sách 70.000đ/spA cùng 120.000đ/spB.Tổng hợp vào thời điểm tháng các hóa đối kháng GTGT theo giá bán bán chưa xuất hiện thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT đẩu ra 10%.Bán thẳng thu bằng tiền mặt: 500 sp A - 1-1 giá lOO.OOOđ/sp; 200 sp B - 1-1 giá 160.000đ/sp.Bán chịu đựng cho khách hàng X:1.000 spa đơn giá 105.000đ/sp.1.500 spB 1-1 giá 165.000đ/sp.

Nếu giao dịch trước thời hạn quy định người tiêu dùng sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán giao dịch 1% giá chỉ thanh toán.

Xuất bán mua trả góp gồm 1.500 spa và 1.000 spB, giá bán trả góp: 120.000đ/spA, 180.000đ/spB - quý khách hàng đã trả trước trong tháng này 20% giá thanh toán bằng tiền mặt; số sót lại công ty đang thu vào 12 tháng. Biết giá thành trả ngay lập tức SP A: 100.000 đ/sp, SP B: 160.000 đ/sp.Xuất cho cửa hàng đại lý c (ký gửi):500 sp A giá ký kết gửi 105.000đ/sp.800 sp B giá ký kết gửi 165.000đ/sp.

Hoa hồng ký gửi phải trả 5% giá ký kết gửi.

Ngày 30/08 dấn báo cáo bán sản phẩm của đại lý phân phối C: đã chào bán 400 sp A và 500 sp B. Đại lý c sẽ trừ hoa hồng ký gởi và đã nộp tiền khía cạnh 50.000.000 đ, số sót lại chưa nộp.

Ngày 30/8, tổng hợp tình trạng thanh toán - căn cứ bản sao kê ngân hàng cho biết:

Thu không còn tiền khách hàng X sau thời điểm đã tính trừ ưu đãi thanh toán.

Nộp thuế GTGT tháng 8 hiểu được thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ vào thời điểm tháng là 20.000.000 đ.

Yêu cầu:

Định khoản tài liệu trênPhản ánh tình trạng trên vào sơ đồ tài khoản.

Bài 3

Căn cứ vào bài bác 2 - Xác định kết quả kinh doanh vào tháng 8 của chúng ta Non Nước. Biết thời điểm cuối tháng tổng hợp giá thành bán hàng, bỏ ra phí thống trị DN như sau:

Loại bỏ ra phí

Chi phí buôn bán hàng

Chi phí tổn QLDN

Bao bì

100.000

-

Vật liệu phụ

-

200.000

Tiền lương

2.000.000

10.000.000

Trích theo lương

Theo xác suất hiện hàn

1

Khấu hao TSCĐ

1.200.000

5.700.000

Dịch vụ cài ngoài buộc phải trả

100.000

800.000

Tiền mặt

16.570.000

37.590.000

Phân bổ giải pháp dụng cụ

150.000

400.000

Trả bằng tạm ứng

-

250.000


Thuế TNDN tất cả thuế suất là 20%. Các chi tiêu phát sinh vào kỳ hồ hết được phòng ban thuế chấp thuận.

Bài 4

Công ty bình an bán hàng hóa có thuế suất thuế GTGT áp ra output 10%. Trong thời điểm tháng 2 có thực trạng về hàng bị trả lại như sau:

Công ty M đề nghị chuyển trả lại 100 hàng hóa A nằm trong lô hàng vẫn tiêu thụ theo hóa solo số 25 ngày 10/01, giá thành chưa thuế GTGT là 30.000đ/sp (giá vốn 100 hàng hóa A là 2.200.000đ). Công ty an toàn chấp thừa nhận nhập kho số mặt hàng bị trả lại, với đã đưa ra tiền khía cạnh thanh toán chi tiêu vận đưa về kho công ty là 20.000đ.Ngày 25/02 nhận thấy yêu cầu của bạn X về việc hoàn lại lại toàn thể lô hàng hóa B nhưng công ty bình an đã xuất kho với giá buôn bán là 12.500.000đ (Giá xuất kho là 10.000.000d). Ngày 28/02 Công ty bình yên đã nhập kho sản phẩm & hàng hóa B bị trả lại, chi tiêu vận đưa trả bởi tiền mặt: 30.000đ. Kế tiếp công ty an toàn đã chuyển khoản qua ngân hàng mặt số tiền sẽ thu công ty X. Biết rằng công ty X đang trả được một nửa số chi phí thanh toán.

Yêu cầu: Định khoản tài liệu trên